top of page

WORD VRIEND VAN ONS MUSEUM

Wij zijn gestart met de actie 'Vrienden van het Vurense museum'. Dit om extra inkomsten te verwerven om de kosten van huisvesting te dekken. U kunt een vrijwillige bijdrage storten op onze bankrekening NL96RABO0328014206 t.n.v. onze vereniging o.v.v. 'Vriend(in)van het Museum', waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

VRIENDEN

bottom of page